• امروز : دوشنبه - ۲۵ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Monday - 15 July - 2024

اخبار پلیسی البرز

14دی
اخبار پلیسی شنبه ۱۳ دی ماه

اخبار پلیسی شنبه ۱۳ دی ماه

مشروح اخبار پلیسی استان البرز در روز شنبه 13 دی ماه را در این قسمت از نظر می گذرانیم.

11دی
اخبار پلیسی پنجشنبه ۱۱ دی ماه

اخبار پلیسی پنجشنبه ۱۱ دی ماه

مشروح اخبار پلیسی استان البرز در روز پنجشنبه 11 دی ماه را در این قسمت از نظر می گذرانیم.

10دی
اخبار پلیسی چهارشنبه ۱۰ دی ماه

اخبار پلیسی چهارشنبه ۱۰ دی ماه

مشروح اخبار پلیسی استان البرز در روز چهارشنبه 10 دی ماه را در این قسمت از نظر می گذرانیم.

10دی
اخبار پلیسی سه شنبه ۹ دی ماه

اخبار پلیسی سه شنبه ۹ دی ماه

مشروح اخبار پلیسی استان البرز در روز سه شنبه 9 دی ماه را در این قسمت از نظر می گذرانیم.

09دی
اخبار پلیسی دوشنبه ۸ دی ماه

اخبار پلیسی دوشنبه ۸ دی ماه

مشروح اخبار پلیسی استان البرز در روز دوشنبه 8 دی ماه را از نظر می گذرانیم.

07دی
اخبار پلیسی یکشنبه ۷ دی ماه

اخبار پلیسی یکشنبه ۷ دی ماه

مشروح اخبار پلیسی استان البرز در روز یکشنبه 7 دی ماه را در این قسمت از نظر می گذرانیم.

06دی
اخبار پلیسی شنبه ۶ دی ماه

اخبار پلیسی شنبه ۶ دی ماه

مشروح اخبار پلیسی استان البرز در روز شنبه 6 دی ماه را در این قسمت از نظر می گذرانیم.

04دی
اخبار پلیسی پنجشنبه ۴ دی ماه

اخبار پلیسی پنجشنبه ۴ دی ماه

مشروح اخبار پلیسی استان البرز در روز پنجشنبه 4 دی ماه را در این قسمت از نظر می گذرانیم.

02دی
اخبار پلیسی سه شنبه ۲ دی ماه

اخبار پلیسی سه شنبه ۲ دی ماه

مشروح اخبار پلیسی استان البرز در روز سه شنبه 2 دی ماه را در این قسمت از نظر می گذرانیم.

01دی
اخبار پلیسی دوشنبه ۱ دی ماه

اخبار پلیسی دوشنبه ۱ دی ماه

مشروح اخبار پلیسی استان البرز در روز دوشنبه 1 دی ماه را در این قسمت از نظر می گذرانیم.

01دی
اخبار پلیسی یکشنبه ۳۰ آذر ماه

اخبار پلیسی یکشنبه ۳۰ آذر ماه

مشروح اخبار پلیسی استان البرز در روز یکشنبه 30 آذر ماه را در این قسمت از نظر می گذرانیم.

29آذر
اخبار پلیسی شنبه ۲۹ آذر ماه

اخبار پلیسی شنبه ۲۹ آذر ماه

مشروح اخبار پلیسی استان البرز در روز شنبه 29 آذر ماه را در این قسمت از نظر می گذرانیم.

27آذر
اخبار پلیسی پنج شنبه ۲۷ آذر ماه

اخبار پلیسی پنج شنبه ۲۷ آذر ماه

مشروح اخبار پلیسی استان البرز در روز پنج شنبه 27 آذر ماه را در این قسمت از نظر می گذرانیم.

27آذر
مواد مخدر امنیت جامعه را تهدید می کند

مواد مخدر امنیت جامعه را تهدید می کند

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان البرز گفت: خرید و فروش مواد مخدر از جمله جرائم مهم و شایعی است که امنیت عمومی، اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی شهروندان را تهدید می کند.

27آذر
اخبار پلیسی چهارشنبه ۲۶ آذر ماه

اخبار پلیسی چهارشنبه ۲۶ آذر ماه

مشروح اخبار پلیسی استان البرز در روز چهار شنبه 26 آذر ماه را از نظر می گذرانیم.

25آذر
اخبار پلیسی سه شنبه ۲۵ آذر ماه

اخبار پلیسی سه شنبه ۲۵ آذر ماه

مشروح اخبار پلیسی استان البرز در روز سه شنبه 25 آذر ماه را از نظر می گذرانیم.

24آذر
اخبار پلیسی دوشنبه ۲۴ آذر ماه

اخبار پلیسی دوشنبه ۲۴ آذر ماه

مشروح اخبار پلیسی استان البرز در روز دوشنبه 24 آذر ماه را در این قسمت از نظر می گذرانیم.