• امروز : پنج شنبه - ۶ مهر - ۱۴۰۲
  • برابر با : Thursday - 28 September - 2023

جریمه نقدی

28مهر
محرومیت های اجتماعی مشمولان غایب خدمت سربازی

محرومیت های اجتماعی مشمولان غایب خدمت سربازی

برابر ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي، ثبت نام و به کارگیری مشمولان غایب مستلزم ارائه مدرك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان است و کسانی که به این امر اقدام کنند، به محاکم صالحه قضایی معرفی می شوند.