• امروز : سه شنبه - ۱۴ آذر - ۱۴۰۲
  • برابر با : Tuesday - 5 December - 2023

مشمولان غایب

28مهر
محرومیت های اجتماعی مشمولان غایب خدمت سربازی

محرومیت های اجتماعی مشمولان غایب خدمت سربازی

برابر ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي، ثبت نام و به کارگیری مشمولان غایب مستلزم ارائه مدرك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان است و کسانی که به این امر اقدام کنند، به محاکم صالحه قضایی معرفی می شوند.

15فروردین
تعیین تکلیف وضعيت خدمتی مشمولان غايب و غيرغايب

تعیین تکلیف وضعيت خدمتی مشمولان غايب و غيرغايب

معاون وظیفه عمومی پلیس البرز گفت: تمام مشمولان غايب و غيرغايب متولد سال های 1355 تا 1382 باید وضعيت خدمتی خود را در سال1400 مشخص کنند.